کاتساف آزاد شد

کاتساف آزاد شدایسنا نوشت: رئیس پیشین رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه به طور مشروط آزاد شد. کاتساف آزاد شد ایسنا نوشت: رئیس پیشین رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه به طور مشروط آزاد…

READ MORE

حلب قدیم آزاد شد

حلب قدیم آزاد شدارتش سوریه با حمایت نیروهای داوطلب مردمی متحد خود توانستند مقاومت گروه های تروریستی در بخش قدیمی حلب را در هم بشکنند و در حال حاضر دشمن…

READ MORE

شهرام جزایری آزاد شد

شهرام جزایری آزاد شدخراسان نوشت: شب گذشته شهرام جزایری از زندان مشهد آزاد شد. شهرام جزایری آزاد شد خراسان نوشت: شب گذشته شهرام جزایری از زندان مشهد آزاد شد.شهرام جزایری…

READ MORE