مهلت ارایه مدارک متقاضیان طرح۹۵ تمدید شد/ آرم های ۹۴ تا پایان فروردین سال بعد اعتبار دارند

شهرنوشت نوشت: مدیر واحد صدور آرم سازمان ترافیک با اشاره به اینکه مهلت ارایه مدارک کلیه متقاضیان طرح۹۵ به دفاتر خدمات الکترونیک شهر تا ۲۷ اسفندماه۹۴ تمدید شد گفت: آرم…

READ MORE