آذرخش فراهانی: بدترین اتفاق زندگی‌ام شکست عشقی بود/ سینما حق هنرهای دیگر را خورده است

آذرخش فراهانی: بدترین اتفاق زندگی‌ام شکست عشقی بود/ سینما حق هنرهای دیگر را خورده استباشگاه خبرنگاران جوان نوشت: آذرخش فراهانی فرزند دوم خانواده هنرمند فراهانی، متولد اولین ماه فصل تابستان…

READ MORE