آمادگی مخابرات آذربایجان شرقی برای برگزاری انتخابات/ پهنای باند تا ۲۳۰۰ مگابایت افزایش یافت

معاون تجاری مخابرات آذربایجان شرقی گفت: با توجه به نزدیک شدن ایام انتخابات ، معاون تجاری مخابرات آذربایجان شرقی از برنامه ریزی قبلی برای افزایش پهنای باند اینترنت از ابتدای…

READ MORE