واکنش پسرعمه پرسپولیسی سلیمی به ناداوری‌ها/«آن آدم‌ها بویی از انسانیت نبرده‌اند»

واکنش پسرعمه پرسپولیسی سلیمی به ناداوری‌ها/«آن آدم‌ها بویی از انسانیت نبرده‌اند»خبرورزشی نوشت: مهرداد کفشگری بازیکن سابق پرسپولیس، پسر عمه بهداد سلیمی است. واکنش پسرعمه پرسپولیسی سلیمی به ناداوری‌ها/«آن آدم‌ها بویی…

READ MORE