موافقت با عباس آخوندی/راه و شهرسازی تنها ۵ درمسکن نقش‌دارد

موافقت با عباس آخوندی/راه و شهرسازی تنها ۵ درمسکن نقش‌داردنماینده مردم آباده بوانات، خرمبید و پارسه گفت:نقش وزارت راه در سیاستگذاری تولید مسکن، بیشتر تصمیم‌گیری است، اما در اجرا تنها…

READ MORE