سردار آبنوش: استکبار جهانی با مدیریت فضای مجازی نوعی غفلت در بین مردم ایجاد کرده است

سردار آبنوش: استکبار جهانی با مدیریت فضای مجازی نوعی غفلت در بین مردم ایجاد کرده استمعاون هماهنگ کننده قرارگاه خاتم الانبیا(ص) در همدان گفت: استکبار جهانی با مدیریت فضای مجازی…

READ MORE