کسب رتبه برتر پژوهشی در کنفرانس بین المللی علوم مهندسی توسط جهانگیر شفیعیان

کسب رتبه برتر پژوهشی در کنفرانس بین المللی علوم مهندسی توسط جهانگیر شفیعیانرییس اداره منابع انسانی شرکت آبفار لرستان در دومین کنفرانس بین المللی علوم ومهندسی در بروکسل بلژیک موفق…

READ MORE

معاون وزیر نیرو خبرداد: آغاز مهندسی معکوس «خودرو سبز» در کشور / نخستین خودرو برقی ساخت نیسان وارد شد

معاون وزیر نیرو خبرداد: آغاز مهندسی معکوس «خودرو سبز» در کشور / نخستین خودرو برقی ساخت نیسان وارد شدایرنا نوشت: علیرضا دائمی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو…

READ MORE