عارف: “جلالی” دستپخت دولت برای لیست اصلاح‌طلبان است

به گزارش جهان به نقل از نماینده، با توجه به فشار دولت به اصلاح طلبان برای تغییر لیست نهایی ۳۰ نفره تهران، تغییر حداقل ۳ و حداکثر ۶ نفر از لیست ۳۰ نفره اصلاح طلبان در تهران قطعی شده است.

بنابراین گزارش جریان دولتی که این روزها به شدت به دنبال تاثیرگذاری بر انتخابات مجلس است با فشار بر اصلاح طلبان و شخص عارف درصدد تغییر برخی اسامی در لیست ۳۰ نفره تهران و تغییر و جابجایی برخی افراد از انتهای لیست به ابتدای لیست می باشد.

جریان حامی دولت معتقد است برخی افراد نظیر مطهری و محجوب باید در ابتدای لیست باشند. این جریان همچنین در نظر دارد حداقل ۳ نفر از اعضای این لیست با چهره های حامی دولت جابجا شوند. از سوی دیگر خود اصلاح طلبان با فشار به عارف حذف کاظم جلالی را مطرح کرده اند. این جریان معتقد است کاظم جلالی که یک روز خواستار اعدام موسوی و کروبی بوده امروز چطور حامی رفع حصر شده است!؟

اصلاح طلبان به عارف گفته اند حضور وی باعث وهن اصلاح طلبان شده است. البته عارف در پاسخ به معترضین آنها را به دولت احاله داده و گفته کاظم جلالی دستپخت دولت برای لیست اصلاح طلبان بوده است.

تغییر ۳ نفر انتهایی لیست اصلاح طلبان(٢٨-دكتر على نوبخت ٢٩-محمد على وكيلى ٣٠-عبدالرضا هاشم زائى) و جابجایی با حامیان دولت قطعی است.

href=”http://jahannews.com/fa/doc/news/475286/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%BE%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86″>

استخدام

سپهر نیوز