۴۵ میلیون لیتر فرآورده نفتی در تعطیلات نوروزی توزیع گردید

۴۵ میلیون لیتر فرآورده نفتی در تعطیلات نوروزی توزیع گردید
در تعطیلات نوروزی امسال و طی مدت زمان ۱۸ روز، ۴۵ میلیون لیتر انواع فرآورده‌های نفتی در منطقه چالوس(شهرهای غرب مازندران) عرضه گردید.

۴۵ میلیون لیتر فرآورده نفتی در تعطیلات نوروزی توزیع گردید

در تعطیلات نوروزی امسال و طی مدت زمان ۱۸ روز، ۴۵ میلیون لیتر انواع فرآورده‌های نفتی در منطقه چالوس(شهرهای غرب مازندران) عرضه گردید.
45 میلیون لیتر فرآورده نفتی در تعطیلات نوروزی توزیع گردید

بک لینک