جریانات مخالف دولت می‌خواهند لایحه مناطق آزاد رد شود / اصل برای منطقه آزاد “مردم ” است

جریانات مخالف دولت می‌خواهند لایحه مناطق آزاد رد شود / اصل برای منطقه آزاد “مردم ” است
اکبر ترکان مشاور رییس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه‌ اقتصادی گفت: جریانات مخالف دولت همواره تلاش کرده اند تا جلوی تصویب لایحه مناطق آزاد جدید را بگیرند اما نگاه من روشن است و امیدوارم این لایحه رای بیاورد.

جریانات مخالف دولت می‌خواهند لایحه مناطق آزاد رد شود / اصل برای منطقه آزاد “مردم ” است

اکبر ترکان مشاور رییس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه‌ اقتصادی گفت: جریانات مخالف دولت همواره تلاش کرده اند تا جلوی تصویب لایحه مناطق آزاد جدید را بگیرند اما نگاه من روشن است و امیدوارم این لایحه رای بیاورد.
جریانات مخالف دولت می‌خواهند لایحه مناطق آزاد رد شود / اصل برای منطقه آزاد “مردم ” است

بازی