۳۱۵۲ زندانی در خراسان جنوبی محکوم به حبس هستند

۳۱۵۲ زندانی در خراسان جنوبی محکوم به حبس هستند
مدیرکل‌ زندان‌های‌ خراسان‌ جنوبی‌ گفت: در حال حاضر 3 هزار و 152‌ نفر در زندان‌های‌ خراسان‌جنوبی‌ محکوم‌اند که‌ با تلاش‌ و کار فرهنگی‌ توانستیم‌ آمار زندانیان‌ را کاهش‌ دهیم.

۳۱۵۲ زندانی در خراسان جنوبی محکوم به حبس هستند

مدیرکل‌ زندان‌های‌ خراسان‌ جنوبی‌ گفت: در حال حاضر 3 هزار و 152‌ نفر در زندان‌های‌ خراسان‌جنوبی‌ محکوم‌اند که‌ با تلاش‌ و کار فرهنگی‌ توانستیم‌ آمار زندانیان‌ را کاهش‌ دهیم.
3152 زندانی در خراسان جنوبی محکوم به حبس هستند

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی