۲۷ شعبه بانک برای هر ۱۰۰ نفر ایرانی/ دارایی بانک ها ۱۲٫۸ هزار میلیارد ریال است

در ایران به ازای هر ۱۰۰ نفر ۲۷٫۴ شعبه بانک وجود دارد و از این لحاظ بعد از کشورهای فرانسه، ژاپن، آمریکا و استرالیا در رتبه پنجم جهان قرارداریم.

بازی آزاد

خبرگذاری اصفحان