به بهانه استفاده عجیب منصوریان از واژه “پاندولی”

به بهانه استفاده عجیب منصوریان از واژه “پاندولی”
رسانه مجازی پیروزی نوشت:منصوریان یک بار دیگر در کنفرانس خبری‌اش از واژه‌ای استفاده کرد که چندان ربطی به فوتبال ندارد.

به بهانه استفاده عجیب منصوریان از واژه “پاندولی”

رسانه مجازی پیروزی نوشت:منصوریان یک بار دیگر در کنفرانس خبری‌اش از واژه‌ای استفاده کرد که چندان ربطی به فوتبال ندارد.
به بهانه استفاده عجیب منصوریان از واژه “پاندولی”