کارگاه “آموزش طراحی معماری در بافت تاریخی” در ماسوله

کارگاه “آموزش طراحی معماری در بافت تاریخی” در ماسوله
مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان به شرکت کنندگان کارگاه آموزش عالی طراحی معماری در بافت تاریخی پیامی صادر نمود.

کارگاه “آموزش طراحی معماری در بافت تاریخی” در ماسوله

مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان به شرکت کنندگان کارگاه آموزش عالی طراحی معماری در بافت تاریخی پیامی صادر نمود.
کارگاه “آموزش طراحی معماری در بافت تاریخی” در ماسوله

گوشی موبایل