۱۴ هزار خانواده نیازمند صاحب‌خانه می‌شوند

۱۴ هزار خانواده نیازمند صاحب‌خانه می‌شوند
قرارداد ساخت ۱۴ هزار واحد مسکن محرومان در مناطق کمتر توسعه‌یافته 18 استان کشور، با حضور محمد مخبر، رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و علیرضا تابش، رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به امضا رسید.

۱۴ هزار خانواده نیازمند صاحب‌خانه می‌شوند

قرارداد ساخت ۱۴ هزار واحد مسکن محرومان در مناطق کمتر توسعه‌یافته 18 استان کشور، با حضور محمد مخبر، رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و علیرضا تابش، رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به امضا رسید.
14 هزار خانواده نیازمند صاحب‌خانه می‌شوند