ادای احترام فانی بر مزار “گنگوزهی” و تجلیل از خانواده این معلم فداکار

ادای احترام فانی بر مزار “گنگوزهی” و تجلیل از خانواده این معلم فداکار
وزیر آموزش و پرورش امروز در سفر به سیستان و بلوچستان بر مزار معلم فداکار خاشی خواهد رفت و در ادامه از خانواده این معلم تجلیل خواهد کرد.

ادای احترام فانی بر مزار “گنگوزهی” و تجلیل از خانواده این معلم فداکار

وزیر آموزش و پرورش امروز در سفر به سیستان و بلوچستان بر مزار معلم فداکار خاشی خواهد رفت و در ادامه از خانواده این معلم تجلیل خواهد کرد.
ادای احترام فانی بر مزار “گنگوزهی” و تجلیل از خانواده این معلم فداکار

بک لینک قوی