تصاویر دیدار نوروزی روحانی با جمعی از کارگزاران قوا و مدیران دستگاه‌ها

تصاویر دیدار نوروزی روحانی با جمعی از کارگزاران قوا و مدیران دستگاه‌ها
رییس‌جمهور در دیدار نوروزی با جمعی از کارگزاران قوا و مدیران دستگاه‌های مختلف اجرایی کشور، اعلام کرد دولت در سال ۱۳۹۵ برنامه‌های خود را برای تحقق سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی، با شتاب بیشتری ادامه می‌دهد.

تصاویر دیدار نوروزی روحانی با جمعی از کارگزاران قوا و مدیران دستگاه‌ها

رییس‌جمهور در دیدار نوروزی با جمعی از کارگزاران قوا و مدیران دستگاه‌های مختلف اجرایی کشور، اعلام کرد دولت در سال ۱۳۹۵ برنامه‌های خود را برای تحقق سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی، با شتاب بیشتری ادامه می‌دهد.
تصاویر دیدار نوروزی روحانی با جمعی از کارگزاران قوا و مدیران دستگاه‌ها

بک لینک