۵ سال گذشته گرم‌ترین سال‌های ثبت‌شده در جهان بودند

۵ سال گذشته گرم‌ترین سال‌های ثبت‌شده در جهان بودند
ایسنا نوشت: اطلاعات تازه سازمان جهانی هواشناسی نشان می‌دهد که سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ گرم‌ترین سال‌های ثبت‌شده بوده‌اند.

۵ سال گذشته گرم‌ترین سال‌های ثبت‌شده در جهان بودند

ایسنا نوشت: اطلاعات تازه سازمان جهانی هواشناسی نشان می‌دهد که سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ گرم‌ترین سال‌های ثبت‌شده بوده‌اند.
۵ سال گذشته گرم‌ترین سال‌های ثبت‌شده در جهان بودند

دانلود بیتالک