۴ وزیر هفته‌ آینده میهمان کمیسیون‌های مجلس می‌شوند

۴ وزیر هفته‌ آینده میهمان کمیسیون‌های مجلس می‌شوند
تسنیم نوشت: براساس دستور کار اعلامی کمیسیون‌های تخصصی مجلس هفته آینده ۴ وزیردولت یازدهم میهمان پارلمان هستند.

۴ وزیر هفته‌ آینده میهمان کمیسیون‌های مجلس می‌شوند

تسنیم نوشت: براساس دستور کار اعلامی کمیسیون‌های تخصصی مجلس هفته آینده ۴ وزیردولت یازدهم میهمان پارلمان هستند.
۴ وزیر هفته‌ آینده میهمان کمیسیون‌های مجلس می‌شوند

سیستم اطلاع رسانی