۲۸ مرکز درمان اعتیاد در اردبیل وجود دارد

مدیرکل بهزیستی استان اردبیل با اشاره به اینکه ۱۶۵ تیم اجتماع‌ محور در حوزه اعتیاد فعال است، گفت: ما ۲۸ مرکز درمان اعتیاد داریم که تاکنون سه هزار نفر را پذیرش کرده اند.

خبر جدید

اتوموبیل