۲وعده روحانی به مردم/برای بازشدن فضای‌مجازی زجر کشیدیم

۲وعده روحانی به مردم/برای بازشدن فضای‌مجازی زجر کشیدیم
حسن روحانی در گفت و گوی زنده تلویزیونی به توضیح مهمترین مسائل روز کشور از حادثه کشتی سانچی تا موسسات مالی و اعتباری پرداخت.

۲وعده روحانی به مردم/برای بازشدن فضای‌مجازی زجر کشیدیم

حسن روحانی در گفت و گوی زنده تلویزیونی به توضیح مهمترین مسائل روز کشور از حادثه کشتی سانچی تا موسسات مالی و اعتباری پرداخت.
۲وعده روحانی به مردم/برای بازشدن فضای‌مجازی زجر کشیدیم