۱۸ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی در اردبیل ارائه شد

۱۸ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی در اردبیل ارائه شد
مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل گفت: در سال گذشته ۱۸ میلیارد و ۷۳۱ میلیون تومان تسهیلات اشتغالزایی برای مددجویان کمیته امداد استان اردبیل و افراد نیازمند ارائه شده است.

۱۸ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی در اردبیل ارائه شد

مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل گفت: در سال گذشته ۱۸ میلیارد و ۷۳۱ میلیون تومان تسهیلات اشتغالزایی برای مددجویان کمیته امداد استان اردبیل و افراد نیازمند ارائه شده است.
۱۸ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی در اردبیل ارائه شد

فروش بک لینک