۱۱۶ سایت اینترنتی فروش کالای قاچاق در اصفهان شناسایی شد

۱۱۶ سایت اینترنتی فروش کالای قاچاق در اصفهان شناسایی شد
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان اصفهان از اجرای طرح تعقیب قاچاقچیان کالا در فضای مجازی خبر داد و گفت: در این زمینه ۱۱۶ سایت فروش قاچاق کالا شناسایی و با عوامل آنها برخورد شده است.

۱۱۶ سایت اینترنتی فروش کالای قاچاق در اصفهان شناسایی شد

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان اصفهان از اجرای طرح تعقیب قاچاقچیان کالا در فضای مجازی خبر داد و گفت: در این زمینه ۱۱۶ سایت فروش قاچاق کالا شناسایی و با عوامل آنها برخورد شده است.
۱۱۶ سایت اینترنتی فروش کالای قاچاق در اصفهان شناسایی شد