یک متخصص مغز و اعصاب: جوانان ایرانی ۷ برابر میانگین جهانی در معرض سکته مغزی‌اند

یک متخصص مغز و اعصاب: جوانان ایرانی ۷ برابر میانگین جهانی در معرض سکته مغزی‌اند
ایلنا نوشت: دبیر دهمین کنگره استروک ایران با اشاره به اینکه در هر ۱۰ دقیقه بعد از سکته مغزی فرد ۲ میلیون سلول عصبی از دست می‌دهد، گفت: تشخیص درمان به موقع این بیماری در نجات جان بیمار بسیار حائز اهمیت است.

یک متخصص مغز و اعصاب: جوانان ایرانی ۷ برابر میانگین جهانی در معرض سکته مغزی‌اند

ایلنا نوشت: دبیر دهمین کنگره استروک ایران با اشاره به اینکه در هر ۱۰ دقیقه بعد از سکته مغزی فرد ۲ میلیون سلول عصبی از دست می‌دهد، گفت: تشخیص درمان به موقع این بیماری در نجات جان بیمار بسیار حائز اهمیت است.
یک متخصص مغز و اعصاب: جوانان ایرانی ۷ برابر میانگین جهانی در معرض سکته مغزی‌اند