یک خبرنگار پیشکسوت درگذشت

یک خبرنگار پیشکسوت درگذشت
ایسنا نوشت: عزیز حمزه‌زاده از خبرنگاران پیشکسوت تبریز، بامداد چهارشنبه دهم آذرماه درگذشت.

یک خبرنگار پیشکسوت درگذشت

ایسنا نوشت: عزیز حمزه‌زاده از خبرنگاران پیشکسوت تبریز، بامداد چهارشنبه دهم آذرماه درگذشت.
یک خبرنگار پیشکسوت درگذشت