یک تصویر خاص و ویژه از رهبر انقلاب را ببینید

یک تصویر خاص و ویژه از رهبر انقلاب را ببینید
کانال تلگرامی پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، یک تصویر ویژه از رهبر انقلاب را منتشر کرده است.

یک تصویر خاص و ویژه از رهبر انقلاب را ببینید

کانال تلگرامی پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، یک تصویر ویژه از رهبر انقلاب را منتشر کرده است.
یک تصویر خاص و ویژه از رهبر انقلاب را ببینید

اخبار جهان