یک اقدام هماهنگ با ضدانقلاب در دانشگاه تهران+تصاویر

یک اقدام هماهنگ با ضدانقلاب در دانشگاه تهران+تصاویر

به گزارش جهان، سایت خبرنامه دانشجویان ایران نوشت: اقدام هماهنگ انجمن تهران با ضدانقلاب در هتاکی به جهوری اسلامی و رهبر انقلاب در سکوت قابل تأمل مسئولان و متولیان دانشگاه تهران اعم از ریاست دانشگاه، حراست، معاونت فرهنگی و دفتر نهاد رهبری صورت گرفته است.

گفتنی است این تشکل که سابقه فعالیت و حضور مستقیم در فتنه ۸۸ را دارا می باشد، در حالی چنین اقداماتی را علیه حاکمیت نظام جمهوری اسلامی سازماندهی می کند که نه تنها هیچگونه برخوردی طی سال های گذشته با این افراد و تشکلی که سالهاست دیگر از جریان اصلاح طلبی به تجدیدنظرطلبان پیوسته صورت نمی گیرد، بلکه سوگولی و مورد حمایت مجموعه وزارت علوم و خصوصاً مجموعه معاونت فرهنگی این وزارتخانه قرار دارد.

بخشی از تصاویر این اقدام هتاکانه را در ادامه می بینید:
 

البته این دست اتفاقات برای ایجاد آشوب در دانشگاه تهران از سوی این جریان مسبوق به سابقه است، که برخی از تصاویر آن در ادامه آمده است:

آشوب در برنامه بزرگداشت نهم دی/ سال ۱۳۹۳
 

 

******************

حمایت سازمان منافقین از آشوب طلبی انجمن تهران
 

***********

اقدام غیرقانونی در انتشار بیانیه یکی از سران فتنه بر روی برد دانشگاه
 

 

****************

حضور فعال انجمن تهران در اغتشاشات و فتنه سال
 

یک اقدام هماهنگ با ضدانقلاب در دانشگاه تهران+تصاویر

به گزارش جهان، سایت خبرنامه دانشجویان ایران نوشت: اقدام هماهنگ انجمن تهران با ضدانقلاب در هتاکی به جهوری اسلامی و رهبر انقلاب در سکوت قابل تأمل مسئولان و متولیان دانشگاه تهران اعم از ریاست دانشگاه، حراست، معاونت فرهنگی و دفتر نهاد رهبری صورت گرفته است.

گفتنی است این تشکل که سابقه فعالیت و حضور مستقیم در فتنه ۸۸ را دارا می باشد، در حالی چنین اقداماتی را علیه حاکمیت نظام جمهوری اسلامی سازماندهی می کند که نه تنها هیچگونه برخوردی طی سال های گذشته با این افراد و تشکلی که سالهاست دیگر از جریان اصلاح طلبی به تجدیدنظرطلبان پیوسته صورت نمی گیرد، بلکه سوگولی و مورد حمایت مجموعه وزارت علوم و خصوصاً مجموعه معاونت فرهنگی این وزارتخانه قرار دارد.

بخشی از تصاویر این اقدام هتاکانه را در ادامه می بینید:
 

البته این دست اتفاقات برای ایجاد آشوب در دانشگاه تهران از سوی این جریان مسبوق به سابقه است، که برخی از تصاویر آن در ادامه آمده است:

آشوب در برنامه بزرگداشت نهم دی/ سال ۱۳۹۳
 

 

******************

حمایت سازمان منافقین از آشوب طلبی انجمن تهران
 

***********

اقدام غیرقانونی در انتشار بیانیه یکی از سران فتنه بر روی برد دانشگاه
 

 

****************

حضور فعال انجمن تهران در اغتشاشات و فتنه سال
 

یک اقدام هماهنگ با ضدانقلاب در دانشگاه تهران+تصاویر

خرید بک لینک

تکنولوژی جدید