یک اتفاق عجیب در تئاتر/ روشنایی «تاریکی»!

یک اتفاق عجیب در تئاتر/ روشنایی «تاریکی»!
نمایش «تاریکی» به نویسندگی «علی حاتمی‌نژاد» و «رئوف دشتی» و به کارگردانی «عبدالله برجسته» روی صحنه می‌رود.

یک اتفاق عجیب در تئاتر/ روشنایی «تاریکی»!

نمایش «تاریکی» به نویسندگی «علی حاتمی‌نژاد» و «رئوف دشتی» و به کارگردانی «عبدالله برجسته» روی صحنه می‌رود.
یک اتفاق عجیب در تئاتر/ روشنایی «تاریکی»!

بک لینک رنک ۳

موزیک سرا