گوزن های زرد ایلامی در راه خوزستان

گوزن های زرد ایلامی در راه خوزستان
ایرنا نوشت: مدیرکل حفاظت محیط زیست ایلام از آغاز فرآیند زنده گیری و انتقال ۱۵ راس از گوزن های بالغ سایت تکثیر مانشت و قلارنگ این استان به خوزستان از روز دوشنبه خبر داد.

گوزن های زرد ایلامی در راه خوزستان

ایرنا نوشت: مدیرکل حفاظت محیط زیست ایلام از آغاز فرآیند زنده گیری و انتقال ۱۵ راس از گوزن های بالغ سایت تکثیر مانشت و قلارنگ این استان به خوزستان از روز دوشنبه خبر داد.
گوزن های زرد ایلامی در راه خوزستان