گودزیلای سیاسی وارد می‌شود!

گودزیلای سیاسی وارد می‌شود!
رفتار و گفتار و برنامه‌های عجیب دونالد ترامپ، نامزد ریاست جمهوری امریکا، باعث شده Arend Van Dam این کارتون را در سایت politicalcartoons منتشر کند.

گودزیلای سیاسی وارد می‌شود!

رفتار و گفتار و برنامه‌های عجیب دونالد ترامپ، نامزد ریاست جمهوری امریکا، باعث شده Arend Van Dam این کارتون را در سایت politicalcartoons منتشر کند.
گودزیلای سیاسی وارد می‌شود!

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی