گفت‌وگوی‌ شبکه ۳ با نویسنده‌ منتقد پخش‌ نشد

گفت‌وگوی‌ شبکه ۳ با نویسنده‌ منتقد پخش‌ نشد

به گزارش جهان نیوز؛ در حالی که دومین قسمت از برنامه گفت‌وگومحور «سختانه» در جدول پخش شبکه سوم سیما قرار گرفته بود و قرار بود این برنامه، پنجشنبه شب ساعت ۲۲:۴۰ روی آنتن برود، اما این برنامه پخش نشد.
 
نکته قابل تأمل این است که این قسمت از برنامه «سختانه» به گفت وگو با شهریار زرشناس، نویسنده و نظریه‌پرداز اصولگرا اختصاص داشت.

وی در اغلب نوشته‌ها و گفتارهای خود به نقد ‌اشرافیت و سرمایه‌داری می‌پردازد و سیاست‌های اقتصادی دولت را به چالش می‌کشد.

زرشناس قرار بود در این برنامه نیز طی گفت‌وگویی چالشی با مجری، درباره دیدگاه‌های خود توضیح دهد، اما این برنامه علیرغم تبلیغات قبلی، پخش نشد.

این درحالی است که قسمت اول برنامه «سختانه» با حضور محمد قوچانی، روزنامه‌نگار به اصطلاح اصلاح‌طلب و سردبیر سابق برخی از رسانه‌های زنجیره‌ای که حامی سیاست‌های اقتصادی دولت است، بدون هیچ مشکلی روی آنتن رفته بود.روابط عمومی سیما و همچنین روابط عمومی شبکه سه، به طور رسمی توضیحی درباره علت ممانعت از پخش صحبت‌های شهریار زرشناس نداده‌اند.
 

منبع: کیهان

گفت‌وگوی‌ شبکه ۳ با نویسنده‌ منتقد پخش‌ نشد

به گزارش جهان نیوز؛ در حالی که دومین قسمت از برنامه گفت‌وگومحور «سختانه» در جدول پخش شبکه سوم سیما قرار گرفته بود و قرار بود این برنامه، پنجشنبه شب ساعت ۲۲:۴۰ روی آنتن برود، اما این برنامه پخش نشد.
 
نکته قابل تأمل این است که این قسمت از برنامه «سختانه» به گفت وگو با شهریار زرشناس، نویسنده و نظریه‌پرداز اصولگرا اختصاص داشت.

وی در اغلب نوشته‌ها و گفتارهای خود به نقد ‌اشرافیت و سرمایه‌داری می‌پردازد و سیاست‌های اقتصادی دولت را به چالش می‌کشد.

زرشناس قرار بود در این برنامه نیز طی گفت‌وگویی چالشی با مجری، درباره دیدگاه‌های خود توضیح دهد، اما این برنامه علیرغم تبلیغات قبلی، پخش نشد.

این درحالی است که قسمت اول برنامه «سختانه» با حضور محمد قوچانی، روزنامه‌نگار به اصطلاح اصلاح‌طلب و سردبیر سابق برخی از رسانه‌های زنجیره‌ای که حامی سیاست‌های اقتصادی دولت است، بدون هیچ مشکلی روی آنتن رفته بود.روابط عمومی سیما و همچنین روابط عمومی شبکه سه، به طور رسمی توضیحی درباره علت ممانعت از پخش صحبت‌های شهریار زرشناس نداده‌اند.
 

منبع: کیهان

گفت‌وگوی‌ شبکه ۳ با نویسنده‌ منتقد پخش‌ نشد