گزارش یک دادگاه عجیب/زن نابینا درخواست طلاق کرد:آقای قاضی!۳۰سال است شوهر بینای من به من شک دارد!

گزارش یک دادگاه عجیب/زن نابینا درخواست طلاق کرد:آقای قاضی!۳۰سال است شوهر بینای من به من شک دارد!
روزنامه جام جم گزارش جالب یک دادگاه خانواده را منتشر کرده است.

گزارش یک دادگاه عجیب/زن نابینا درخواست طلاق کرد:آقای قاضی!۳۰سال است شوهر بینای من به من شک دارد!

روزنامه جام جم گزارش جالب یک دادگاه خانواده را منتشر کرده است.
گزارش یک دادگاه عجیب/زن نابینا درخواست طلاق کرد:آقای قاضی!۳۰سال است شوهر بینای من به من شک دارد!