گزارشی از طرحی پرحاشیه به نام حفظ اراضی کشاورزی/ آیا زمین‌خواران سند می‌گیرند؟

شهروند نوشت: مدتی است طرحی پرحاشیه در مجلس مطرح شده است. طرحی که در صورت تصویب و جلب نظر نمایندگان، زمین‌خواری را قانونی می‌کند و بر طبق آن، زمین‌خواران می‌توانند برای اراضی ملی که به صورت غیرقانونی تصرف کرده اند، سند بگیرند و مالک زمین تصرف شده‌ای باشند که پیش از‌ سال ٨٥ آن را تبدیل به باغ یا اراضی کشاورزی کرده‌اند.

تلگرام

مدلینگ