گذشت از قصاص پس از ۱۷سال/شرط اولیای دم:تمام طایفه قاتل از دماوند کوچ کنند

گذشت از قصاص پس از ۱۷سال/شرط اولیای دم:تمام طایفه قاتل از دماوند کوچ کنند
همشهری آنلاین نوشت:۹فروردین‌ماه سال78 جوان20ساله‌ای به نام کمال که هدف ضربه چاقو قرار گرفته بود، در یکی از بیمارستان‌های پایتخت جان باخت و از همان‌زمان کارآگاهان تحقیقات خود را برای کشف راز قتل شروع کردند.

گذشت از قصاص پس از ۱۷سال/شرط اولیای دم:تمام طایفه قاتل از دماوند کوچ کنند

همشهری آنلاین نوشت:۹فروردین‌ماه سال78 جوان20ساله‌ای به نام کمال که هدف ضربه چاقو قرار گرفته بود، در یکی از بیمارستان‌های پایتخت جان باخت و از همان‌زمان کارآگاهان تحقیقات خود را برای کشف راز قتل شروع کردند.
گذشت از قصاص پس از ۱۷سال/شرط اولیای دم:تمام طایفه قاتل از دماوند کوچ کنند

بک لینک رنک ۳