گاز مناطقی از شهرکرج قطع می شود

گاز مناطقی از شهرکرج قطع می شود
ایرنا نوشت: مدیر بهره برداری شرکت گاز استان البرز اعلام کرد که گاز مناطقی از شهر کرج فردا چهارشنبه قطع می شود.

گاز مناطقی از شهرکرج قطع می شود

ایرنا نوشت: مدیر بهره برداری شرکت گاز استان البرز اعلام کرد که گاز مناطقی از شهر کرج فردا چهارشنبه قطع می شود.
گاز مناطقی از شهرکرج قطع می شود

مرکز فیلم