کیفیت هوای امروز پایتخت؛ ناسالم

هوای امروز پایتخت برای گروه های حساس نا سالم است.

اتوبیوگرافی

دانلود فیلم خارجی