کنسرت خواننده ایرانی در ارواینِ کالیفرنیا

کنسرت خواننده ایرانی در ارواینِ کالیفرنیا
پرواز همای شامگاه ششم آذر همراه با ارکستر سمفونیک به رهبرى انریکو جرولای ایتالیایی در شهر ارواینِ ایالت کالیفرنیا روی صحنه رفت.

کنسرت خواننده ایرانی در ارواینِ کالیفرنیا

پرواز همای شامگاه ششم آذر همراه با ارکستر سمفونیک به رهبرى انریکو جرولای ایتالیایی در شهر ارواینِ ایالت کالیفرنیا روی صحنه رفت.
کنسرت خواننده ایرانی در ارواینِ کالیفرنیا