کنایه جنجالی رسایی به زیباکلام/ از فردوسی‌پور محبوب‌تری؟!

کنایه جنجالی رسایی به زیباکلام/ از فردوسی‌پور محبوب‌تری؟!

به گزارش جهان نیوز؛ حمید رسایی، نماینده مجلس نهم با انتشار پستی در توییتر خود، سؤالی را در رابطه با کمک های مردمی جمع آوری شده توسط زیباکلام برای زلزله زدگان کرمانشاه مطرح کرده است.
 

 آقای زیبا کلام اعلام کرده بودند که در مدت سه روز مبلغ 2 میلیارد تومان برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه در اختیار ایشان قرار گرفته است.

 از سوی دیگر عادل فردوسی پور نیز در برنامه 90 اعلام کرد که پس از گذشت یک هفته از فراخوان این برنامه برای  جمع آوری کمک های مردمی، 400 میلیون تومان در اختیار این برنامه قرار گرفته است. 

بر پایه گزارش جام نیوز، حمید رسایی با اشاره به این موضوع در توییتر خود نوشت:

 «فردوسی پور در برنامه نود این هفته اعلام کرد که با فراخوان در هفته قبل، چهارصد میلیون تومان برای زلزله زدگان جمع شده است. آنوقت چطور است که زیبا کلام در مدت سه روز، دو میلیارد تومان جمع کرده!

یعنی فردوسی پور محبوب، با تبلیغ در تلویزیون هم نتوانست به اندازه زیبا کلام کمک جذب کند!»

 

 

کنایه جنجالی رسایی به زیباکلام/ از فردوسی‌پور محبوب‌تری؟!

به گزارش جهان نیوز؛ حمید رسایی، نماینده مجلس نهم با انتشار پستی در توییتر خود، سؤالی را در رابطه با کمک های مردمی جمع آوری شده توسط زیباکلام برای زلزله زدگان کرمانشاه مطرح کرده است.
 

 آقای زیبا کلام اعلام کرده بودند که در مدت سه روز مبلغ 2 میلیارد تومان برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه در اختیار ایشان قرار گرفته است.

 از سوی دیگر عادل فردوسی پور نیز در برنامه 90 اعلام کرد که پس از گذشت یک هفته از فراخوان این برنامه برای  جمع آوری کمک های مردمی، 400 میلیون تومان در اختیار این برنامه قرار گرفته است. 

بر پایه گزارش جام نیوز، حمید رسایی با اشاره به این موضوع در توییتر خود نوشت:

 «فردوسی پور در برنامه نود این هفته اعلام کرد که با فراخوان در هفته قبل، چهارصد میلیون تومان برای زلزله زدگان جمع شده است. آنوقت چطور است که زیبا کلام در مدت سه روز، دو میلیارد تومان جمع کرده!

یعنی فردوسی پور محبوب، با تبلیغ در تلویزیون هم نتوانست به اندازه زیبا کلام کمک جذب کند!»

 

 

کنایه جنجالی رسایی به زیباکلام/ از فردوسی‌پور محبوب‌تری؟!