کم سوادی که صدها‌ هزار نفر را کتاب‌خوان کرد/ «در جستجوی صبح»، در نکوداشت بزرگ‌ترین ناشر ایران

کم سوادی که صدها‌ هزار نفر را کتاب‌خوان کرد/ «در جستجوی صبح»، در نکوداشت بزرگ‌ترین ناشر ایران
نمایش فیلم مستند «در جستجوی صبح»، بهانه‌ای شد تا بار دیگر اهالی فرهنگ از زنده یاد عبدالرحیم جعفری، موسس انتشارات امیرکبیر به نیکی یاد کنند.

کم سوادی که صدها‌ هزار نفر را کتاب‌خوان کرد/ «در جستجوی صبح»، در نکوداشت بزرگ‌ترین ناشر ایران

نمایش فیلم مستند «در جستجوی صبح»، بهانه‌ای شد تا بار دیگر اهالی فرهنگ از زنده یاد عبدالرحیم جعفری، موسس انتشارات امیرکبیر به نیکی یاد کنند.
کم سوادی که صدها‌ هزار نفر را کتاب‌خوان کرد/ «در جستجوی صبح»، در نکوداشت بزرگ‌ترین ناشر ایران

پامنا موبایل لپ تاپ