کمک مالی یکی از متهمان کودتای ترکیه به کمپین کلینتون

کمک مالی یکی از متهمان کودتای ترکیه به کمپین کلینتون
ایسنا نوشت: عادل اوکسور، یکی از مظنونان اصلی کودتای ۱۵ ژوئیه در ترکیه، دو سال گذشته پنج هزار دلار توسط یک شرکت ساختگی به کمپین انتخاباتی هیلاری کلینتون، نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری کمک کرده است.

کمک مالی یکی از متهمان کودتای ترکیه به کمپین کلینتون

ایسنا نوشت: عادل اوکسور، یکی از مظنونان اصلی کودتای ۱۵ ژوئیه در ترکیه، دو سال گذشته پنج هزار دلار توسط یک شرکت ساختگی به کمپین انتخاباتی هیلاری کلینتون، نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری کمک کرده است.
کمک مالی یکی از متهمان کودتای ترکیه به کمپین کلینتون

دانلود فیلم خارجی