کشف یک باند دزدان بار مسافران هواپیما در فرودگاه ها/ کارمندان یک هواپیمایی بودند

واحد مرکزی خبر نوشت: فرمانده پلیس فرودگاههای کشور از شناسایی و دستگیری ۱۶ سارق بار هواپیما در قالب ۴ باند سرقت خبر داد.

سیستم اطلاع رسانی

اخبار کارگران