کشف ستاره جوان در راه‌شیری که ۳۰ برابر خورشید جرم دارد

کشف ستاره جوان در راه‌شیری که ۳۰ برابر خورشید جرم دارد
به گزارش آنا،ستاره‌شناسان یک ستاره جوان را در کهکشان راه شیری کشف کرده‌اند که 11 هزار سال نوری از ما فاصله دارد. دانشمندان امیدوارند که با این کشف، درک بهتری از نحوه شکل‌گیری ستاره‌های سنگین‌وزن در عالم هستی پیدا کنند

کشف ستاره جوان در راه‌شیری که ۳۰ برابر خورشید جرم دارد

به گزارش آنا،ستاره‌شناسان یک ستاره جوان را در کهکشان راه شیری کشف کرده‌اند که 11 هزار سال نوری از ما فاصله دارد. دانشمندان امیدوارند که با این کشف، درک بهتری از نحوه شکل‌گیری ستاره‌های سنگین‌وزن در عالم هستی پیدا کنند
کشف ستاره جوان در راه‌شیری که ۳۰ برابر خورشید جرم دارد

مد روز