کسی که قلق «رضا تفنگچی» را گرفت / تهدید پسر جمشید مشایخی برای اینکه سمت موسیقی نرود

کسی که قلق «رضا تفنگچی» را گرفت / تهدید پسر جمشید مشایخی برای اینکه سمت موسیقی نرود
جمشید مشایخی و همسرش گیتی رئوفی مهمانان برنامه «خندوانه» در روز میلاد امام هشتم بودند.در این برنامه گیتی رئوفی از زندگی مشترکش با جمشید مشایخی و اتفاق‌های بانمکی گفت که در زندگی‌شان پیش می‌آید.

کسی که قلق «رضا تفنگچی» را گرفت / تهدید پسر جمشید مشایخی برای اینکه سمت موسیقی نرود

جمشید مشایخی و همسرش گیتی رئوفی مهمانان برنامه «خندوانه» در روز میلاد امام هشتم بودند.در این برنامه گیتی رئوفی از زندگی مشترکش با جمشید مشایخی و اتفاق‌های بانمکی گفت که در زندگی‌شان پیش می‌آید.
کسی که قلق «رضا تفنگچی» را گرفت / تهدید پسر جمشید مشایخی برای اینکه سمت موسیقی نرود

دانلود فیلم جدید