کره شمالی حملۀ هسته‌ای به واشنگتن را شبیه‌سازی کرد

کره شمالی حملۀ هسته‌ای به واشنگتن را شبیه‌سازی کرد
واحد مرکزی خبر نوشت: کره شمالی یک ویدیوی تبلیغاتی جدید را درباره شبیه سازی حمله هسته ای به واشنگتن منتشر کرد.

کره شمالی حملۀ هسته‌ای به واشنگتن را شبیه‌سازی کرد

واحد مرکزی خبر نوشت: کره شمالی یک ویدیوی تبلیغاتی جدید را درباره شبیه سازی حمله هسته ای به واشنگتن منتشر کرد.
کره شمالی حملۀ هسته‌ای به واشنگتن را شبیه‌سازی کرد

bluray movie download

تکست آهنگ