کدام مناطق تهران پاک‌ترین و آلودترین هوا را طی ۱۰ ماه اخیر داشتند؟

پاک‌ترین و آلوده‌ترین هوای مناطق شهر تهران اعلام شد.

مرکز فیلم

خرم خبر