کاهش مشکل پیدا کردن مسیر نابینایان با تابلوی بریل/ اتوبوس های تهران دارای اپراتور سخنگو می شود

کاهش مشکل پیدا کردن مسیر نابینایان با تابلوی بریل/ اتوبوس های تهران دارای اپراتور سخنگو می شود
اولین تابلوی بریل پایتخت در ایستگاه شهید آیت شرق تهران نصب و با حضور مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه رونمایی شد.

کاهش مشکل پیدا کردن مسیر نابینایان با تابلوی بریل/ اتوبوس های تهران دارای اپراتور سخنگو می شود

اولین تابلوی بریل پایتخت در ایستگاه شهید آیت شرق تهران نصب و با حضور مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه رونمایی شد.
کاهش مشکل پیدا کردن مسیر نابینایان با تابلوی بریل/ اتوبوس های تهران دارای اپراتور سخنگو می شود

خرید بک لینک