کانال کولر، کارگر ۲۲ ساله را بلعید

کانال کولر، کارگر ۲۲ ساله را بلعید
ایسنا نوشت: سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران از سقوط کارگر یک رستوران به کانال کولر خبر داد.

کانال کولر، کارگر ۲۲ ساله را بلعید

ایسنا نوشت: سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران از سقوط کارگر یک رستوران به کانال کولر خبر داد.
کانال کولر، کارگر ۲۲ ساله را بلعید

تکنولوژی جدید