کافه امید و وحدت

کافه امید و وحدت
جمعی از کافه های ارومیه به مناسبت هفته وحدت و به نفع بیماران مبتلا به سرطان بیمارستان خیریه امید گرد هم آمدند تا عواید حاصل از فروش خود را به این بیمارستان اختصاص دهند.

کافه امید و وحدت

جمعی از کافه های ارومیه به مناسبت هفته وحدت و به نفع بیماران مبتلا به سرطان بیمارستان خیریه امید گرد هم آمدند تا عواید حاصل از فروش خود را به این بیمارستان اختصاص دهند.
کافه امید و وحدت