کاریکاتور/ متلک اوباما به اردوغان!

کاریکاتور/ متلک اوباما به اردوغان!
در حالی که رفتار خشن ترامپ و همراهانش با یک خبرنگار زن، در دنیا جنجال به پا کرده، اوباما به ترکیه بخاطر آزادی مطبوعات تذکر می دهد!

کاریکاتور/ متلک اوباما به اردوغان!

در حالی که رفتار خشن ترامپ و همراهانش با یک خبرنگار زن، در دنیا جنجال به پا کرده، اوباما به ترکیه بخاطر آزادی مطبوعات تذکر می دهد!
کاریکاتور/ متلک اوباما به اردوغان!

خرید بک لینک